Vzdělání a kurzy

Miluji čtení knih a sebevzdělávání se formou různých kurzů. Školou to rozhodně nekončí. Pro přehlednost uvádím pro mne pouze ty nejpodstatnější a nejdůležitější kurzy či semináře.

Ženská tématika

Výcvik slovanských kněžek: Lilia Khousnoutdinová, Katinka Soetenc, Kateřina Kramolišová 
(následná asistence na několika setkáních u dalších ročníků)
Posvátná sexualita, vnitřní tanec Boha a Bohyně: Katinka Soetenc
Dovednosti kněžky a jak budovat sesterství: Kathy Jones
Výcvik keltských kněžek – Lada: Judita Peschlová (jednodenní seminář)
Znovuzrozená do své sexuality: Jana Zittová
Znovuzrození do ženství: Zuzana Hozhoni
Vnitřní žena – vnitřní muž: Květoslava Kolouchová


Tvorba zahrady a permakultura

Tím, že jsem žila na pozemku v maringotce a pocházím z farmy a miluji téma soběstačnosti a pěstování, absolvovala jsem i spoustu kurzů týkající se zahrad.

Design jedlého lesa I. a II.: Jaroslav Svoboda
Design rodového statku: Jaroslav Svoboda
Výcvik permakulturních designerů: Jaroslav Svoboda (nedokončeno)
Osobní dům a rodová zahrada: Ing. Arch. Petr Hájek
Exkurze po Krametehorfu: Sepp Holzer
Konference přírodního stavitelství od A do Z
Feng-shui zahrady: Iva Matyášová


Ostatní kurzy

Aneb co se do prvních dvou rozdělení nevešlo:

Výcvik Neurolingvistického programování (NLP) a práce s lidmi: Květoslava Kolouchová
Nástavbový kurz NLP a úvod do Voice Dialogue: Květoslava Kolouchová
Voice Dialogue: Heidi Berger
Kurz tvůrčího psaní (týdenní i roční škola): René Nekuda
Jak se dostat do médií: Zuzana Rybářová
Prezentační dovednosti se Štěpánkou Duchkovou