fbpx

Kategorie: Bohyně a ženské archetypy

Rituály spojené s bohyněmi a ženskými archetypy poskytují ženám inspiraci a spojení s vlastní esencí. Tyto rituály podporují sebepoznání a zdůrazňují různorodost ženské síly. Bohyně představují různé aspekty ženské podstaty, což umožňuje ženám identifikovat se s různými kvalitami a nacházet rovnováhu. Rituály nás propojují s historií a mytologii, posilují ženskou sílu a samostatnost. Ženské archetypy v rituálech otevírají prostor pro projevení různých rolí, což podporuje ženy v jejich rozmanitosti. Praktikování těchto rituálů umožňuje ženám cítit se spojené s tradicí, zatímco současně nacházejí své vlastní jedinečné vyjádření ženskosti. Tyto rituály jsou tak klíčovým prostředkem pro posílení ženské identity, posun k rovnováze a podporu celkového duševního a emocionálního rozkvětu.

ARCHETYPY BOHYNÍ A KOLO ROKU

Archetypy bohyní, inspirované mytologií a historií, mohou být spojeny s různými fázemi Kola roku – jarním probuzením, letním rozkvětem, podzimní sklizní a zimním odpočinkem. Každý archetyp přináší specifické energie a symboly, které ovlivňují naši psychiku a spojují se s přírodními cykly. JAK SE MŮŽEME PROPOJOVAT S JEDNOTLIVÝMI ARCHETYPY BĚHEM ROKU? Jaro – Mládí a nový začátek V tomto období archetyp mladé Bohyně (Dívky-Panny)...

Celý článek
Beltaine

Čarodějnice, Filipojakubská noc a Beltaine

Vstupujeme do krásného období, které je plné vášně, smyslných a opojných vůní, z rozkvétajících květin, stromů a keřů. Vždyť o tom je i text našeho českého básnického velikána: „Byl pozdní večer ― první máj ― večerní máj ― byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.“ Beltain, Beltane nebo Beltaine? Možná jste se setkali s různými označení tohoto...

Celý článek

Poselství temných bohyní

V průběhu celé historie bychom mohly najít několik dvojic žen – „té dobré a té špatné“.  Eva a Lilith, Panna Marie a Máří Magdaléna… Kterou si vyberu, s kterou budu sympatizovat, na kterou stranu se přikloním, budu dobrá nebo ta špatná? Co je lepší, co chci já? Dobrá a hodná znamená ta, která vždy a vše bez mrknutí oka odpustí a je všem...

Celý článek