fbpx

Rituál menarché pro dospělé ženy

Menarché je název pocházející z řečtiny a označuje první menstruaci. Je krásné, když dívka začátek své menstruace oslaví a má s ním spojené příjemné vzpomínky.

V období první menstruace a dospívání se formuje naše vnímání sebe samé a také naše představa o ženství.

Možná neprožíváš své ženství tak, jak by sis přála.
Možná vnímáš, že tvůj potenciál ještě zdaleka není naplněný.
Pokud je tomu tak, má velký smysl se do období první menstruace vrátit.

Naše podvědomí nerozlišuje, jestli se něco děje doopravdy nebo jen v naší představě. I mnohé výzkumy to dokládají: když si představujeme, že běžíme, zapojují se i příslušné svaly. Proto je možné pracovat s prožitky i zpětně.

Dnes již sice nemůžeme změnit minulost, ale můžeme proměnit náš vnitřní pocit a nazírání na danou situaci. Láskyplně a s dospělým pochopením. A to vše se právě během rituálu menarché děje a uzdravuje.

To, jak žena vnímá svou menstruaci, ovlivňuje její vztah k sobě a k jejímu tělu. Pokud totiž vnímá menstruaci negativně, může nabýt dojmu, že ji tělo zradilo. Dlouhodobý stav nelásky vůči svému tělu pak může mít vliv také na prožívání sexuality.

Prvním krokem ke změně může být právě rituál menarché.

Fotografie z rituálu menarché v Červeném stanu z roku 2020.

Které z nás se dostalo v dospívání ujištění, že se máme na co těšit?
Že život je dar?
Že ženství je dar?

Máš bolestivou menstruaci a prožíváš tyto dny nepříjemně?
Byla bys nejraději, kdyby žádná menstruace nebyla?

Dnes už se ani nepozastavujeme nad tím, kolik gynekologických potíží nás trápí a jak bolestivě prožíváme svou menstruaci. Bereme to jako cosi běžného a to jen proto, že je v našem okolí mnoho dalších žen „spolutrpitelek“.

Přemýšlela jsi někdy, co bylo tím prvním, co jsi o menstruaci slyšela?
Nebo v jakém kontextu ses poprvé s menstruací setkala?
Jak prožívala menstruaci tvá maminka?
Věděla jsi, co tě „čeká a nemine“ – těšila ses nebo ses menstruace bála?

To všechno jsou důležité informace a obrazy, které zformovaly naše vnímání menstruace jako takové. Možná, že kdyby se nám od mládí dostávalo více pozitivních zpráv o menstruaci, vymizely by všechny nevysvětlitelné endometriózy či bolesti provázející menstruaci.

Avšak nikdy není pozdě to změnit

Změníme–li tento postoj u sebe, můžeme tak zároveň pomoci našim dcerám, vnučkám či dalším ženám z našeho okolí.

Ne, opravdu není údělem ženy v tichosti trpět.
Ano, menstruace opravdu může být pohodová a bezbolestná.

PROČ SI DOPŘÁT RITUÁL MENARCHÉ ?

Můžeš zažít něco, co jsi v období první menstruace nezažila.
Možná ti chybělo slyšet, že je na co se těšit.
Že dospělost s sebou nese spoustu krásných okamžiků.

V období první menstruace a dospívání se formuje naše vnímání sebe samé a také naše představa o ženství.

Možná neprožíváš své ženství tak, jak by sis přála. Možná vnímáš, že tvůj potenciál ještě zdaleka není naplněný. Pokud je tomu tak, má velký smysl se do období první menstruace vrátit.

Dnes již sice nemůžeme změnit minulost, můžeme ale proměnit náš vnitřní pocit a nazírání na danou situaci. Láskyplně a s dospělým pochopením. A to vše se právě během rituálu menarché děje a léčí.

  • Změníš vnímání sebe samé.
  • Rozkveteš.
  • Budeš se cítit lépe ve svém těle.
  • Pozitivně se promění tvůj vztah k menstruaci.
  • Přijmeš své tělo v jeho přirozenosti.
  • Zamiluješ se do své proměnlivosti a cykličnosti.
  • Posílíš své ženské sebe-vědomí.
  • Dostaneš se více do kontaktu se svou silou.
  • Propojíš se se svým potenciálem a zazáříš.

RITUÁL MENARCHÉ ZPĚTNĚ

Rituál menarché zpětně probíhá jinak než u dívek. Jako dospělé ženy už se nepotřebujeme připravovat na to, co to menstruace je a co obnáší. Tuto zkušenost již máme. Zaměřujeme se na naučené představy a vzorce toho, jak to „musí nutně být“.

Pracujeme s nánosy, které je potřeba smést, abychom se mohly více uvolnit do našeho ženství a jeho prožívání. Tyto naučené vzorce často pocházejí z naší rodiny, proto s tímto aspektem rovněž pracujeme.

PRÁCE S RODOVOU LINIÍ

Z naší rodiny vycházíme a neseme si první zkušenosti. Dědictví z rodiny není jen o genetické výbavě. Je to hlavně o tom, co jsme v dětství přijali jako normu. Způsob jednání, komunikace, způsoby řešení problémů apod. To ale neznamená, že je to jediná správná možnost.

Nyní si už můžeme samy určit, co je funkční pro nás a právě nyní. Jako dospělé se potřebujeme vnitřně dočerpat, doprožít si to, čeho se nám během dospívání nedostalo.

Pomyslně se tak znovu setkáváme s dívkou, kterou jsme v období první menstruace byly. Díky tomu, co víme a co jsme již prožily, jsme dnes schopné na mnohé situace nahlížet jinak. Své dospívající já bereme pomyslně za ruku a vykračujeme směrem k naplněnějšímu a šťastnějšímu prožívání ženství.

Zajímá tě rituál menarché pro dospělé ženy? Podívej se, jestli je aktuálně volné místo na našem skupinovém rituálu Menarché.

Komentáře