fbpx

KOLO ROKU: OSLAVA CYKLŮ A PŘÍRODNÍCH OBDOBÍ

Kolo roku představuje fascinující cyklus přírodních událostí, který odráží změny v ročních obdobích. Toto přirozené kruhové nastavení ovlivňuje nejen přírodu, ale také lidský život a kulturu.

Kolo roku není pouze o čtyřech ročních obdobích, ale o osmi hlavních fázích, které nám přinášejí jiné energie a výzvy. Každé období má svou jedinečnou povahu a význam, od jara přes léto a podzim až po zimu. Přeješ si tento koncept pozvat do svého života? Podívej se, jak na to TADY.

Sezónní rituály hrají klíčovou roli v tradičních kulturách po celém světě. Tyto rituály spojují lidi s přírodou, oslavují životní cykly a podporují harmonii s okolním světem.

Připoj se do minikurzu o Kole roku zdarma a podívej se, jak i ty můžeš tento koncept začít prožívat!

KOLO ROKU A JEHO FÁZE

Kolo roku je dávný koncept, který slouží k rozdělení času do určitých období v souladu s přírodními cykly a změnami ročních období. Tento koncept je v historii zastoupen v mnoha kulturách po celém světě a má kořeny v pohanských a tradičních náboženských věroukách. Cyklus roku reflektuje přirozený běh přírody, a tím i lidského života. Jak se mezi sebou jednotlivé koncepty a Kola roku lišily?

KELTSKÉ KOLO ROKU: OSLAVY SLUNOVRATŮ A SBLIŽOVÁNÍ S PŘÍRODOU

V keltské tradici bylo Kolo roku rozděleno do čtyř období: jaro, léto, podzim a zima. Každé období bylo spojeno s konkrétními slunovraty a zemědělskými aktivitami. Například Beltane a Samhain byly důležité svátky, které označovaly začátek letního a zimního období. Keltské kolo roku bylo spojeno s oslavami spojenými s úrodou, plodností a spojením s přírodou.

SLOVANSKÉ KOLO ROKU: VÍNO, OBŽIVA A ZIMNÍ OSLAVY

Ve slovanské kultuře bylo Kolo roku spojeno s oslavami spojenými s živobytím, obživou a plodností. Svátky jako Maslenitsa (Masopust), který oslavoval příchod jara či Kupadelné svátky, které oslavovala spojení se sluncem a vodou, byly klíčovými událostmi slovanského Kola roku. V zimě byl významným okamžikem svátek Kolyada, spojený s oslavou návratu slunce a obnovou života v přírodě.

POHANSKÉ KOLO ROKU: RESPEKT K PŘÍRODĚ A DŮLEŽITOST OBNOVY

V pohanské tradici bylo Kolo roku často propojeno s uctíváním přírodních božstev a duchů. Tato kultura zdůrazňovala vzájemný vztah mezi člověkem a přírodou. Oslavy spojené s Kolem roku byly často spojeny s rituály, které měly za cíl uctívat přírodní cykly, vyvolávat plodnost a zajišťovat prosperitu pro komunitu.

Otevřenost novým konceptům a prožívání Kola roku

V dnešní době může být koncept Kola roku považován za univerzální a inspirativní způsob, jak vnímat čas a prožívat přírodní cykly. Moderní společnost, otevřená různorodým kulturám a náboženským tradicím, může nalézt v Kole roku zdroj inspirace pro lepší porozumění přírodním procesům a pro budování spojení s přírodou.

Svátky spojené s Kolem roku jsou často plné oslav, rituálů a symbolů. Lidé se scházejí, aby slavili příchod nového období, uctívali přírodní síly a projevovali vděčnost za plody země. Symboly jako slunce, květiny, a vodní prvky jsou často viditelné při těchto oslavách, přičemž každý svátek má svou vlastní specifickou atmosféru a význam.

Celkově vzato, Kolo roku představuje fascinující a rozmanitý pohled na to, jak různé kultury vnímají čas a jak se spojují s přírodou. Otevřenost novým konceptům může přinést do našeho moderního života hlubší porozumění přírodě a propojení s cykly, které nás obklopují.

JAKÁ JE ENERGIE RŮZNÝCH OBDOBÍ KOLA ROKU?

Všichni známe 4 roční období, a každé z nich nese jinou energii. Každé období má svou vlastní symboliku a význam, a také může ovlivnit vnímání a energii lidí. 

Obecné charakteristiky by byly následující:

1. Jaro:

 Symbolika: Nový začátek, obnova, růst, probouzení přírody, vitalita.

 Vliv na energii: Jaro může přinést pocit obnovy a nové energie. Lidé mohou cítit větší motivaci a nadšení.


2. Léto:

Symbolika: Hojnost, plodnost, slunce, radost, aktivita.

Vliv na energii: Léto může být spojeno s radostí, živelností a plněním cílů. Lidé často prožívají období aktivity a sociálních událostí.


3. Podzim:

Symbolika: Sklizeň, zralost, úroda, změna, dávání.

Vliv na energii: Podzim může přinést uvědomění si změn a sklizně. Lidé se mohou cítit více spojeni s přírodou a zaměřeni na dávání.


4. Zima:

Symbolika: Klid, odpočinek, zima, reflexe, ticho.

Vliv na energii: Zima je spojena s klidem a odpočinkem. Lidé mohou pociťovat potřebu zpomalit, odrazit se a nabrat sílu pro budoucí období.Vzhledem k tomu, že symbolika ročních období může být vnímána subjektivně a je ovlivněna kulturou a geografickým místem, každý člověk může mít individuální reakce na jednotlivá období. Některé tradice a spirituality také spojují každé roční období s konkrétními rituály nebo oslavami, což může ovlivnit vnímání a energii jednotlivců.

JAK SE PROTI TOMUTO ODLIŠUJE KOLO ROKU, KTERÉ MÁ 8 OBDOBÍ?

Díky tomu, že zastávek na pomyslném Kole roku je několik, umožňují nám více vnímat přechody v přírodě a změny, které se odehrávají v nás. Těmito pomyslnými zastávkami jsou: 

1. SAMHAIN (31. října):

Symbolika: Konec a začátek ročního cyklu, vzpomínání na předky, propojení s oním světem.
Vliv na energii: Samhain může být časem pro reflexi, vzpomínání a hledání moudrosti od předků.
Více informací se dozvíš zde.

2. YULE – ZIMNÍ SLUNOVRAT (21. nebo 22. prosince):

Symbolika: Zrození slunce, návrat světla, nový začátek.
Vliv na energii: Yule může přinést pocit nového začátku a obnovy energie, zvláště po období temnoty.
Více informací se dozvíš zde.

3. IMBOLC – HROMNICE (1. nebo 2. února):

Symbolika: Probouzení přírody, příprava na jaro, svícení světla.
Vliv na energii: Imbolc může podporovat nové nápady, projekty a příležitosti, podobně jako probouzení přírody.
Více informací se dozvíš zde.

4. OSTARA – JARNÍ ROVNODENNOST (21. nebo 22. března):

Symbolika: Rovnodennost, rovnováha, obnova života, růst.
Vliv na energii: Ostara může přinést rovnováhu a růst, a být časem pro nové začátky a rozvoj.
Více informací se dozvíš ZDE.

5. BELTAINE (30. dubna nebo 1. května):

Symbolika: Láska, plodnost, radost, slavení života.
Vliv na energii: Beltane může přinést radost a vášeň, a podporovat sociální spojení.
Více informací se dozvíte zde.

Beltaine

6. LITHA – LETNÍ SLUNOVRAT (21. nebo 22. června):

Symbolika: Vrchol léta, sluneční energie, hojnost, radost.
Vliv na energii: Litha může posilovat energii, radost a aktivitu během období plného slunce.
Více informací se dozvíte zde.

7. LUGHNASADH NEBO LAMMAS (31. července nebo 1. srpna)

Symbolika: Sklizeň, obětování, uznání práce, poděkování.
Vliv na energii: Lughnasadh může být časem uznání úspěchů a obětavé práce.
Více informací se dozvíte zde.

8. MABON – PODZIMNÍ ROVNODENNOST (21. nebo 22. září):

Symbolika: Rovnodennost, sklizeň, rovnováha, poděkování.
Vliv na energii: Mabon může být časem reflexe, poděkování a rovnováhy před přechodem do období zimy.
Více informací se dozvíš zde.

CHCEŠ SE PONOŘIT HLOUBĚJI DO POZNÁNÍ A ŽITÍ ŽIVOTA V SOULADU S KOLEM ROKU?

Pak tě zvu do celoročního online programu Magický rok.

V tomto online programu tě čeká:

  • 8 částí: online průvodce celým rokem
  • Rituály a práce s elementy
  • 8 seberozvojových témat
  • Tradice a zvyky
  • Ženské archetypy a bohyně
  • 8x Meditace a vizualizace
  • Oltáře a výzdoba
  • Praktická cvičení a pracovní listy ke každé části


Více informací o tomto online programu najdeš ZDE.


Proč je i v moderní době důležité navázat spojení s Kolem roku?

Zahájení vlastních rituálů v souladu s Kolem roku a integrování této praxe do každodenního života může být obohacující zkušenost, která pomáhá vytvářet spojení s přírodou, podporovat duševní rovnováhu a posilovat osobní rozvoj. Jak vhodně začít? 

Studium a Porozumění:

  Prostuduj Kolo roku: Získej hlubší porozumění jednotlivým obdobím a jejich symbolice v různých kulturách. Pochopení historického a kulturního kontextu může posílit tvou praxi.

Určení osobního významu:

 Zvaž své hodnoty a cíle: Přemýšlej o tom, co je pro tebe v životě důležité. Zvaž, jaké aspekty života chceš posílit nebo na které chceš klást důraz během různých období.

Vytvoření Vlastních Rituálů:

  Vyber si klíčové okamžiky a rozhodni se, které oslavy v Kole roku pro tebe mají zvláštní význam. Můžeš vybrat slunovraty, rovnodennosti nebo konkrétní svátek v konkrétní tradici, který s Tebou rezonuje.

Vytvoř si oltář! Postav si osobní oltář, který bude zahrnovat symboly spojené s jednotlivými obdobími. To může být květiny, svíčky, kameny nebo jiné předměty.

Sleduj přírodu! Buď pozorná kr změnám v přírodě kolem sebe. Pozoruj růst rostlin, změny v počasí a další znaky spojené s jednotlivými obdobími.

Každodenní rituály: Není nutné konat rozsáhlé rituály. Malé každodenní aktivity mohou být stejně účinné. Například ráno můžeš věnovat krátkou chvíli pozorování přírody nebo provádění krátké meditace.

Přizpůsob se:Tvá praxe může být flexibilní a může se vyvíjet podle tvých potřeb. Přizpůsobuj své rituály a tradice tak, aby odpovídaly tvému životnímu stylu.

Sleduj svůj vývoj:  Praxe v souladu s Kolem roku může reflektovat změny v tvém životě. Buď otevřený novým vlivům a přizpůsobuj svou praxi podle potřeb.

Pamatuj, že klíčem k úspěšné praxi je autentičnost a hluboké spojení s tím, co pro tebe má skutečný význam a co vibruje právě v Tvém srdci.

Veronika Lančaričová
Rituály vstoupily do mého života v roce 2009. Absolvovala jsem mnoho kurzů, školení a vzdělávání v rituální tématice. Učila jsem se od zahraničních i českých lektorek, četla také veškerou dostupnou literaturu. Od roku 2016 prošlo mými individuálními a skupinovými rituály okolo 300 žen. V roce 2022 jsem otevřela Rituální školu s velkým důrazem na to, aby si každá ritualistka vše vyzkoušela v praxi. Vytvořila jsem také několik online rituálních programů pro ženy , které si přejí osvojit rituální tématiku a přenést je do svého života. Mými online programy od roku 2020 prošlo již více než 570 žen a mými minikurzy zdarma již přes 4500 žen.

KDO JE VERONIKA

Veronika je autorkou projektu Boho žena a již přes 13 let se věnuje tématům rituálů a naplněného ženství.
Výcvikem pro průvodkyně ženskými rituály prošla v roce 2014.
Díky své intuici a napojení připravuje individuální i skupinové rituály na míru. Společně s M. Prchalovou vede Rituální školu.

O rituálech mluví, učí a inspiruje naživo i online.

Vytvořila několik online programů:

o sezónních rituálech a svátcích Kola roku: Magický rok
komplexní program o rituálech: Magický život
o lunárních rituálech: Rituály novoluní a úplňků
o každodenních rituálech: Magický den
o práci s předky a léčení rodové linie

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *